EVOLUTION

Glosar statistic

Corespondenţa indicatorilor pentru România şi disponibilitatea lor pe niveluri NUTS - conforma Anexei 1 la Rapoartele I-II-III-IV

Nr. crt. Cod Indicator DENUMIREA INDICATORILOR NUTS I
Tara 
NUTS II
Regiune 
NUTS III
Judet 
Raport
aferent
10000 Secţiunea I - Indicatori de program (de realizari imediate-OUTPUT, de rezultat)
1 11001 Numărul de proiecte privind îmbunătăţirea accesibilităţii transportului în regiunea transfrontalieră
2 11002 Reducerea duratei călătoriei între localităţile de pe ambele părţi ale graniţei
3 11003 Numărul de proiecte privind îmbunătăţirea accesibilităţii TIC în aria programului
4 11004 Numărul de persoane ce au acces la facilităţile TIC
5 11005 Numărul de persoane ce utilizează facilităţile IT
6 12001 Număr de proiecte privind dezvoltarea de sisteme comune de management pentru protecţia mediului
7 12002 Număr de sisteme comune de management implementate
8 13003 Număr de proiecte pentru conştientizarea privind protecţia şi managementul mediului
9 12004 Gradul de acoperire a ariei eligibile prin campanii de conştientizare
10 12005 Număr de persoane beneficiare ale activităţilor de conştientizare privind protecţia mediului
11 12006 Număr de proiecte ce contribuie la prevenirea riscului în regiunea transfrontalieră
12 12007 Număr de proiecte ce contribuie la alertarea timpurie şi răspunsul comun la situaţii de risc
13 12008 Gradul de acoperire a Dunării cu sisteme comune de prevenire a inundaţiilor în regiunea transfrontalieră
14 12009 Gradul de acoperire a ariei eligibile cu sisteme comune de prevenire a riscului
15 12010 Gradul de acoperire a Dunării cu activităţi comune de alertare timpurie împotriva inundaţiilor
16 12011 Număr de parteneriate create pentru activităţi comune de alertare timpurie şi răspuns la situaţii de urgenţă
17 13001 Număr de proiecte privind dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de afaceri cu caracter trasfrontalier
18 13002 Număr de IMM-uri beneficiare ale facilităţilor pentru afaceri
19 13003 Număr de proiecte ce promovează imaginea regiunii transfrontaliere în interiorul şi în exteriorul graniţelor sale
20 13004 Număr de materiale/evenimente promoţionale realizate
21 13005 Număr de proiecte ce sprijină dezvoltarea produselor comune integrate de turism bazate pe avantajele comparative ale regiunii transfrontaliere
22 13006 Număr de produse comune integrate de turism create
23 13007 Număr de proiecte ce stimulează cooperarea transfrontalieră între universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi
24 13008 Număr de parteneriate între universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi
25 13009 Numar de proiecte ce sprijină schimbul transfrontalier de informaţii privind oportunităţile de angajare
26 13010 Număr de persoane informate asupra oportunităţilor de angajare
27 13011 Număr de proiecte privind dezvoltarea de servicii transfrontaliere de instruire pentru angajare în concordanţă cu cerinţele pieţei integrate
28 13012 Număr de persoane aboslvente ale cursurilor transfrontaliere de instruire
29 13013 Număr de proiecte privind dezvoltarea de legături şi schimburi transfrontaliere între centrele de învăţământ/instruire
30 13014 Număr de parteneriate create între centrele de învăţământ/instruire
31 13015 Număr de proiecte privind întărirea coerenţei şi cooperării sociale şi culturale a persoanelor şi comunităţilor locale în aria programului
32 13016 Număr de persoane participante la acţiuni people-to-people
20000 Secţiunea II - Indicatori de dezvoltare economica si sociala
21000 1. Capitalul natural
21100 1.1.  Conservarea si gestionarea resurselor naturale
33 21101 Indicatori de localizare a zonei transfrontaliere Ro-Bg x IV
34 21102 Lungimea frontierei x x IV
35 21103 Suprafaţa zonei şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente x x x IV
36 21105 Fondul funciar dupa modul de folosinta x x x IV
37 21106 Suprafata rezervatiilor biosferei x IV
38 21107 Suprafata parcurilor (nationale si naturale) x IV
39 21108 Lungimea principalelor cursuri de apa x x IV
40 21109 Suprafaţa principalelor lacuri(naturale si antropice) x x IV
41 21110 Volumul principalelor lacuri(naturale si antropice) x x IV
42 21111 Numarul ariilor naturale protejate atribuite (in administrare si in custodie) x IV
43 21112 Suprafata ariilor naturale protejate atribuite (in administrare si in custodie) x IV
44 21113 Resursele de apa asigurate, potrivit gradului de amenajare x IV
45 21114 Calitatea apelor de suprafata, pe clase de calitate x IV
46 21117 Taierile anuale ale padurilor - suprafata x x x IV
21200 1.2. Schimbari climatice si energie curata
47 21201 Emisiile de gaze cu efect de sera x IV
48 21202 Emisiile de gaze cu efect de seră pe sectoare de activitate x IV
49 21203 Consumul intern brut de energie, pe tipuri de combustibili x II
50 21204 Intensitatea energetica a economiei x II
51 21205 Intensitatea in CO2 a consumului energetic x II
52 21206 Consumul final de energie pe sectoare de activitate x II
53 21207 Temperatura medie la suprafata solului x x IV
54 21208 Ponderea energiei din surse regenerabile x II
55 21209 Consumul de energie pe locuitor x II
56 21210 Gradul de independenta energetica x II
57 21211 Puterea instalata de energie electrica x II
58 21212 Productia de energie electrica x II
59 21213 Cantitatea medie anuala de precipitatii atmosferice x x II
60 21214 Viteza vantului x II
22000 2.  Capitalul antropic- Activităţi economice şi mediul de afaceri
22100 2.1. Transformari structurale si echilibre macroeconomice
61 22101 Produsul intern brut (PIB) pe locuitor x x x III
62 22102 Rata medie anuala a inflatiei x III
63 22103 Productivitatea muncii pe ora lucrata x III
64 22104 Rata reala de crestere a PIB pe locuitor x III
65 22105 Indicii productiei (VAB) pe activitati x III
66 22106 Indicii consumului (VAB) pe activitati x III
67 22107 Indicii valorii adaugate brute (VAB) pe activitati x III
68 22108 Venitul National Brut (procentaj din PIB) x III
69 22109 Economiile brute ale populatiei (procentaj din PIB) x III
70 22110 Proportia din PIB alocata pentru investitii pe sectoare institutionale x III
71 22111 Investitiile straine directe (ISD) x x III
72 22112 Bugetele locale (venituri si cheltuieli) x x x III
73 22113 Indicele inegalitatii veniturilor populaţiei (raportul dintre quintila superioara si quintila inferioara) x III
22200 2.2. Sectorul neagricol (industrie, constructii, comert si alte servicii)
74 22201 Numarul unitatilor locale active, pe activitati economice si pe clase de marime x x x III
75 22202 Cifra de afaceri a unitatilor active pe activitati economice si pe clase de marime x x x III
76 22203 Volumul investitiilor nete ale unitatilor locale active, pe activitati economice si clase de marime x x x III
77 22204 Volumul investitiilor brute ale unitatilor locale active, pe activitati economice si clase de marime x x x III
78 22205 Repartizarea numerica a personalului din unitatile locale active, pe activitati economice si clase de marime x x x III
79 22206 Indicii productiei industriale x III
80 22207 Indicii productivitatii muncii pe salariat in industrie x III
81 22208 Numarul institutiilor din administratia publica, pe tipuri: III
- administratia centrala (ministere, alte institutii guvernamentale) x
- administratia locala (prefecturi si consilii judetene, primarii si consilii locale) x x
- securitate sociala (unitati de invatamant, sanatate si asistenta sociala, unitati de cultura si recreative) x x
82 22209 Numarul organizatiilor administratiei private x x III
22300 2.3. Sectorul agricol (agricultura si silvicultura)
83 22301 Fondul funciar agricol x x x IV
84 22302 Productia de peste x IV
85 22303 Productia ramurii agricole x x x IV
86 22304 Efectivele de animale la sfarsitul anului x x x IV
87 22305 Parcul de tractoare si masini agricole x x x IV
88 22306 Productia medie la hectar, la principalele culturi x x x IV
89 22307 Productia totala de fructe x x x IV
90 22308 Productia de fructe, medie la hectar x x x IV
91 22309 Productia totala de struguri x x x IV
92 22310 Productia de struguri, medie la hectar x x x IV
93 22311 Productia agricola animala x x x IV
94 22312 Productia agricola vegetala totala x x x IV
95 22314 Suprafata cultivata cu principalele culturi x x x IV
96 22315 Suprafata livezilor pe rod x x x IV
97 22316 Suprafata viilor pe rod x x x IV
98 22317 Indicele densitatii efectivelor de animale (numar capete/ 100 ha)
- bovine x x x IV
- porcine x x x IV
- ovine si caprine x x x IV
Fondul forestier
99 22318 Suprafata impaduririlor x x x IV
100 22319 Volumul de lemn recoltat x x x IV
22400 2.4. Transporturi si telecomunicatii
101 22401 Lungimea drumurilor publice x x x II
102 22402 Numarul pasagerilor transportati, pe moduri de transport x II
103 22403 Parcursul pasagerilor transportati, pe moduri de transport x II
104 22404 Volumul de marfuri transportate, pe moduri de transport x II
105 22405 Parcursul marfurilor transportate, pe moduri de transport x II
106 22406 Numarul unitatilor de posta si telefonie x x x II
107 22407 Densitatea drumurilor publice la sfarsitul anului la 100 kmp (Lungimea simpla a liniilor de transport) x x II
108 22408 Numarul de abonamente telefonice din reteaua fixa (la 1000 locuitori) x x x II
109 22409 Numarul de vehicule inregistrate in circulatie x x II
110 22410 Numarul de vehicule noi inregistrate in circulatie x x II
22500 2.5. Cercetare- dezvoltare
111 22501 Cheltuieli totale din activitati de cercetare pe categorii de cheltuieli si pe domenii stiintifice x x x III
112 22502 Numarul salariatilor din activitatea de cercetare- dezvoltare pe ocupatii (cercetatori, tehnicieni si asimilati, alte categorii) x x x III
113 22503 Numarul unitatilor de cercetare- dezvoltare pe sectoare de executie (sectorul intreprinderi, guvernamental, invatamant superior, privat-non-profit ) x x x III
22600 2.6. Turism
114 22601 Numarul innoptarilor in structurile de primire turistica pe tari de origine ale turistilor x x x III
115 22602 Numarul turistilor cazati in unitatile de cazare turistica x x x III
116 22603 Reteaua unitatilor de cazare turistica (numar unitati de cazare turistica) x x x III
117 22604 Reteaua unitatilor de cazare turistica (capacitatea de cazare turistica) x x x III
118 22605 Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare turistica x III
22700 2.7.  Retele tehnico- edilitare
119 22701 Autorizatii emise pentru lucrari de construire/ modernizare x x x II
120 22702 Cantitati de apa facturate x x X II
121 22703 Consum mediu de gaze x x II
122 22704 Energia electrica distribuita x II
123 22705 Energia termica distribuita x x x II
124 22707 Lungimea retelei de apa potabila x x x II
125 22708 Lungimea retelei de canalizare x x x II
126 22709 Lungimea simpla a retelei de distributie a gazelor naturale x x II
127 22710 Lungimea strazilor orasenesti x x x II
22800 2.8. Comert international
128 22801 Volumul importului de produse pe categorii (agricole, neagricole) x x III
129 22802 Volumul exportului de produse pe categorii (agricole, neagricole) x x III
23000 3. Capitalul uman
23100 3.1. Populatia, gospodariile si condiţiile de locuit
130 23101 Numarul populatiei pe medii rezidentiale (urban, rural), sexe si grupe de varsta x x x I
131 23102 Repartizarea procentuala pe medii rezidentiale (urban, rural), sexe si grupe de varsta x x x I
132 23103 Densitatea populatiei x x x I
133 23104 Rata de dependenta demografica x x x I
134 23105 Rata de crestere a populatiei x x x I
135 23106 Rata natalitatii x x x I
136 23107 Rata generala a mortalitatii x x x I
137 23108 Rata sporului natural x x x I
138 23109 Rata mortalitatii pe cauze de deces-total si pe principalele 4 cauze x x x I
139 23110 Rata casatoriilor (nuptialitatii) x x x I
140 23111 Rata divortialitatii x x x I
141 23112 Durata medie a vietii, pe sexe si medii x x x I
142 23113 Rata totala de fertilitate x x x I
143 23114 Rata mortalitatii infantile x x x I
144 23115 Repartizarea populatiei adulte (15 ani si peste) dupa nivelul de educatie x I
145 23116 Structura populatiei dupa etnie, limba materna si religie x x I
146 23117 Migratia interna (sositi ) pe medii rezidentiale x x x I
147 23118 Migratia interna (plecati ), pe medii rezidentiale x x x I
148 23119 Migratia interna (sold ), pe medii rezidentiale x x x I
149 23120 Migratia internationala (emigranti ), pe sexe si grupe de varsta x x x I
150 23121 Migratia internationala (imigranti), pe sexe si grupe de varsta x x x I
151 23122 Migratia internationala (sold ), pe sexe si grupe de varsta x x x I
152 23123 Numarul de gospodarii pe tipuri de gospodarii x x x III
153 23124 Repartizarea procentuala pe tipuri de gospodarii x x III
154 23125 Repartizarea (%) gospodariilor dupa titlul celor care detin locuinta x III
155 23127 Fondul de locuinte (numar de locuinte) pe forme de proprietate, medii rezidentiale x x III
156 23128 Fondul de locuinte (nr de camere de locuit) pe forme de proprietate, medii rezidentiale x x III
157 23129 Fondul de locuinte (suprafata locuibila) pe forme de proprietate, medii rezidentiale x x III
158 23130 Suprafata locuibila medie pe persoana x x III
159 23131 Numarul cladirilor de locuit dupa materialul de constructie al peretilor exteriori x III
160 23132 Repartizarea cladirilor locuibile dupa materialul de constructie al peretilor exteriori x III
161 23133 Numarul de locuinte dupa statut de ocupare(ocupate si neocupate) x x III
162 23134 Numarul de locuinte ocupate, dupa titlul sub care ocupă locuinţa x III
163 23135 Ponderea locuintelor cu baie sau dus si situarea acestora x x III
164 23136 Ponderea locuintelor cu instalatie de canalizare x x III
165 23137 Ponderea locuintelor cu instalatie electrica (exclusiv unitatile de locuit din necesitate) x x III
166 23138 Numarul locuintelor date in folosinta, pe surse de finantare x III
167 23139 Ponderea locuintelor dotate cu grup sanitar (wc) si situarea acestora x x III
168 23140 Ponderea locuintelor dupa combustibilul folosit pentru gatit x x III
169 23141 Ponderea locuintelor dupa modul de alimentare cu apa x x III
170 23142 Ponderea locuintelor dupa modul principal de incalzire x x III
171 23143 Ponderea locuintelor dupa sistemul de alimentare cu apa calda (exclusiv unitatile de locuit din necesitate) x x III
172 23144 Ponderea locuintelor dupa sistemul de alimentare cu apa x x III
23200 3.2. Sanatate
173 23201 Numarul principalelor tipuri de unitati sanitare (spitale, policlinica, cabinete de medicina generala, cabinete stomatologice, farmacii si puncte farmaceutice) x x x III
Numarul personalului medico-sanitar care revine la 10000 locuitori:
174 23202 Numarul de medici care revine la 1000 locuitori x x x III
175 23203 Numarul de stomatologi care revine la 1000 locuitori x x x III
176 23204 Numarul de farmacisti care revine la 1000 locuitori x x x III
177 23205 Numarul personalului sanitar cu pregatire medie care revine la 1000 locuitori x x x III
178 23206 Numarul paturilor in spitale (la 1000 locuitori) x x x III
179 23207 Incidenta unor boli infectioase si parazitare (TBC, hepatita virala, sifilis) – cazuri noi la 100000 locuitori x x x III
180 23208 Incidenta SIDA (cazuri noi la 100000 de locuitori) x III
Asistenta medicala de urgenta in sectorul public:
181 23209 Numar de autosalvari pentru asistenta de urgenta x x x III
182 23210 Numar de persoane transportate pentru asistenta de urgenta x x x III
183 23211 Numar de persoane asistate x x x III
23300 3.3. Educatie si formare profesionala
Invatamantul, pe niveluri de educatie: prescolar, primar, secundar (inferior, superior), postsecundar, tertiar (superior):
184 23301 Numarul unitatilor de invatamant, pe niveluri de educatie x x x III
185 23302 Populatia scolara (numar de elevi/studenti), pe niveluri de educatie x x x III
186 23303 Personalul didactic, pe niveluri de educatie x x x III
187 23304 Rata de trecere in invatamantul secundar x x x III
Invatamantul in limbile minoritatilor nationale:
188 23305 Populatia scolara care invata in limbile minoritatilor nationale, pe niveluri de educatie x x x III
189 23306 Personalul didactic care preda in limbile minoritatilor nationale, pe niveluri de educatie x x x III
190 23307 Numarul de elevi care revine la un cadru didactic, pe niveluri de educatie x x x III
191 23308 Rata elevilor care studiaza o limba straina x x x III
192 23309 Rata bruta de cuprindere scolara, pe niveluri de educatie x x x III
193 23310 Rata neta de cuprindere scolara, pe niveluri de educatie x x x III
194 23311 Durata medie de scolarizare x x III
195 23312 Proportia copiilor de 7-14 ani necuprinsi in invatamant x x x III
196 23313 Rata populatiei de 15-24 ani cuprinsa intr-un sistem educational x III
197 23314 Rata populatiei in varsta de munca (15-64 ani) care nu si-a completat studiile gimnaziale (cls. V-VIII) x III
198 23315 Rata de alfabetizare a populatiei adulte x x x III
199 23316 Rata abandonului scolar, pe niveluri de educatie x x x III
200 23317 Numarul copiilor inscrisi in invatamantul special, pe niveluri de educatie x x x III
23400 3.4. Forta de munca si castigurile salariale
201 23401 Resursele de munca (populatia in varsta de munca, 15-64 ani) x x x I
202 23402 Populatia activa: BIM, x x x I
203 23403 Populatia ocupata: BIM x x x I
204 23404 Numarul somerilor: BIM x x x I
205 23405 Numarul somerilor: iregistrati x x x I
206 23406 Rata de activitate a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) x x I
207 23407 Rata de ocupare (BIM) x x x I
208 23408 Rata somajului BIM x x x I
209 23409 Rata şomajului de lungă durată x x I
210 23410 Ponderea populatiei ocupate pe sectoare de activitati economice x x I
211 23411 Ponderea somerilor inregistrati, pe niveluri de educatie, in total x x x I
212 23412 Rata de dependenta economica x x x I
213 23413 Ponderea somerilor neindemnizati in totalul somerilor inregistrati x x x I
214 23414 Numarul mediu al salariatilor, pe sectoare de activitate economica x x x I
215 23415 Structura populatiei dupa participarea la activitatea economica, pe sexe si medii rezidentiale x x x I
216 23416 Castigul salarial mediu brut lunar x x x I
217 23417 Indicele castigului salarial real x I
23500 3.5. Securitate si asistenta sociala
218 23501 Ponderea cheltuielilor cu protectia sociala a somerilor în totalul cheltuielilor de protecţie socială x I
219 23502 Ponderea cheltuielilor de protecţie socială în PIB x I
220 23503 Nivelul mediu al indemnizatiei de somaj x x x I
221 23504 Raportul dintre indemnizatia de somaj si salariul minim pe economie x I
222 23505 Numarul mediu al pensionarilor, pe categorii de pensionari: (de asigurari sociale, IOVR etc) x x x I
223 23506 Pensia medie lunara de asigurari sociale de stat x x x I
224 23507 Indicele pensiei medii reale a pensionarilor de asigurari sociale de stat x I
225 23508 Cantine de ajutor social x x x I
226 23509 Proporţia copiilor/elevilor din invatamantul special (copii cu deficiente) în totalul copiilor/elevilor, dupa nivelul de educatie x x x I
23600 3.6. Petrecerea timpului liber
227 23601 Numarul de biblioteci publice x x x III
228 23602 Numarul cititorilor inscrisi la biblioteci la 1000 locuitori x x x III
229 23603 Numarul vizitatorilor la muzee la 1000 locuitori x x x III
230 23604 Numarul de muzee x x x III
231 23605 Numarul de spectatori la cinematografe la 1000 de locuitori x x x III
232 23606 Numarul de cinematografe x x x III
233 23607 Numarul de spectatori la teatre si concerte la 1000 de locuitori x x x III
234 23608 Numarul de teatre si institutii de spectacol x x x III
23700 3.7. Justitie şi siguranţă personală
235 23701 Numarul persoanelor condamnate definitiv de instantele judecatoresti, aflate in penitenciare si centre de reeducare x x x III
236 23702 Rata criminalitatii x x x III
237 23703 Numarul infractiunilor cercetate de politie x x x III
238 23704 Rata infractionalitatii x x x III
239 23705 Rata infractionalitatii la minori x III
23800 3.8. Protectia civila
240 23801 Numarul activitatilor de intervenţie, pe tipuri (incendii, accidente de circulaţie, asistenţă persoane, protecţie civilă,protecţia mediului, salvări de animale ) x III
241 23802 Activitati de prevenire (avize, autorizaţii, inspecţii, petiţii, sancţiuni, număr avize construcţii, protecţie civilă) x III
242 23803 Numarul echipamentelor /utilajelor pentru intervenţie, pe categorii x III
243 23804 Numarul personalului de interventie x III
24000 4 . Capitalul social - Relaţiile social-culturale
24100 4.1. Contacte transfrontaliere
244 24101 Numărul de întreprinderi mixte x
245 24103 Numărul de acorduri de cooperare între unitățile APL, din cele două zone ale regiunii transfrontaliere x
246 24104 Proporţia gospodăriilor / persoanelor care au efectuat vizite în Bg/Ro, repartizate după motivul vizitelor (cumpărături, de afaceri, petrecere a timpului liber, personal etc) x
247 24105 Proporţia gospodăriilor / persoanelor care nu au efectuat vizite în Bg/Ro, repartizate după cauze x
248 24106 Proporţia întreprinderilor care au efectuat vizite de afaceri în Bg/Ro, repartizate după mărimea întreprinderii x
249 24107 Proporţia întreprinderilor care nu au efectuat vizite de afaceri în Bg/Ro, repartizate pe cauze x
250 24108 Numărul de evenimente organizate în comun Ro-Bg în domeniul învăţământului (vizite de documentare, lansare de programe de învăţământ, conferinţe, seminarii etc) x
251 24109 Numărul de participanţi la evenimentele organizate în comun Ro-Bg în domeniul învăţământului x
24200 4.2.  Limba şi cultura
252 24204 Numărul de spectacole: teatru, concerte etc. (inclusiv în limba bulgară în România) x x x III
24300 4.3. Mass- media
253 24301 Numarul titlurilor de ziare si reviste (inclusiv in limba bulgara in Romania) x x III
254 24302 Numar de posturi de radio si televiziune (inclusiv în limba bulgara România) x III
24400 4.4. Indicatori de impact neclasificati in alte domenii
30000 Secţiunea III - Indicatori de percepţie (Opinii la puterea "n")
31000 1. Perceptia populatiei (indicatori care vor fi disponibili din AGOS 2011) - seturi de indicatori privind perceptia populatiei referitoare la:
255 31001 Situatia economica a gospodariilor populatiei caracterizata/ ilustrata prin: conditiile de locuit, asigurarea locuintelor, nivelul de trai x
256 31002 Infrastructura edilitară (gradul de afectare a zonelor locuite de deficiente ale infrastructurii edilitare) x
257 31003 Infrastructura de educatie şi sanatate x
258 31004 Infrastructura de mediu (gradul de afectare a zonelor locuite de riscuri: inundaţii, eroziune, alunecări de teren) x
259 31005 Relatii si solidaritate sociala x
260 31006 Actiune civica si imputernicire (increderea populatiei din regiune in institutiile administratiei publice locale, implicare in program etc.) x
261 31007 Eficienta afacerilor si piata fortei de munca x
262 31008 Contacte transfrontaliere RO - BG (vizite si intentii de vizite pentru diferite motive: rude/prieteni, studii, lucru, afaceri, petrecerea timpului liber, cumparaturi, etc.) x
263 31009 Gradul de satisfactie în ce priveşte vizitele efectuate in BG/ RO x
264 31010 Cunoasterea de catre populatie a Programului CBC Ro- Bg x
265 31011 Implicarea personala, directa sau indirecta in actiunile/ proiectele Programului CBC Ro-Bg x
32000 2. Perceptia companiilor (indicatori care vor fi disponibili din ACOR 2011) - seturi de indicatori privind perceptia companiilor referitoare la:
266 32001 Situaţia actuală şi evoluţia afacerilor x
267 32002 Limitări în activitate x
268 32003 Responsabilitate socială (formarea personalului, protecţia mediului, sănătatea angajaţilor) x
269 32004 Calitatea forţei de muncă x
270 32005 Sistemul educaţional şi de cercetare x
271 32006 Calitatea infrastructurii edilitare (drumuri, reţele tehnico-edilitare) şi relaţia cu Administraţia publică locală x
272 32007 Politica fiscală (impozitare, evaziune, economia neagră) x
273 32008 Oportunităţi oferite de zona transfrontalieră pentru dezvoltarea afacerilor x
274 32009 Globalizarea afacerilor x
275 32010 Cunoaşterea programului de cooperare transfrontalieră Ro-Bg x
276 32011 Cunoasterea de catre companii a Programului CBC Ro- Bg x
277 32012 Implicarea companiilor, directa sau indirecta in actiunile/ proiectele Programului CBC Ro-Bg x
33000 3. Perceptia altor grupuri ţintă (ONG-uri, serviciile publice, administratiile publice locale) asupra Programului (indicatori care vor fi disponibili din anchete asupra altor grupuri tinta) - seturi de indicatori privind perceptia altor grupuri tinta referitoare la:
278 33001 Accesibilitatea transportului in regiune x
279 33002 Conditiile de transport x
280 33003 Accesibilitatea la serviciile de informare si comunicare (facilităţi oferite) x
281 33004 Dezvoltarea sistemelor de management comun pentru protectia mediului x
282 33005 Sistemele de management comun in domeniul pisciculturii, in domeniul energetic si in cel turistic x
283 33006 Eficienta campaniilor de sensibilizare si de constientizare a protectiei mediului x
284 33007 Prevenirea riscurilor (inundatii, poluare, eroziune, infractionalitate) in regiunea transfrontaliera; sisteme comune de prevenire, de avertizare timpurie si de raspuns la situatiile de urgenta x
285 33008 Promovarea imaginii regiunii in interiorul si in afara granitelor sale x
286 33009 Dezvoltarea produselor turistice comune x
287 33010 Cooperarea transfrontaliera intre institutii de educatie, de cercetare, de sanatate etc. (servicii publice) x
288 33011 Schimbul transfrontalier de informatii privind oportunitatile de angajare a fortei de munca x
289 33012 Serviciile transfrontaliere de formare a fortei de munca x
290 33013 Cooperarea administratiilor publice locale x
291 33014 Consolidarea coerentei si cooperarii socio- culturale x
292 33015 Cunoasterea altor grupuri tinta a programului CBC Ro- Bg x
293 33016 Implicarea altor grupuri tinta, directa sau indirecta in actiunile/ proiectele programului x